Photos by Thomas Merton: 0800-0899

Return to Photos by Merton: 0700-0799 | Go to Photos by Merton: 0900-0999

0829.jpg

0839.jpg

Return to Photos by Merton: 0700-0799 | Go to Photos by Merton: 0900-0999

Prev Next