Photos by Thomas Merton: 0900-0999

Return to Photos by Merton: 0800-0899 | Go to Photos by Merton: 1000-1099

0957.jpg

0963.jpg

Return to Photos by Merton: 0800-0899 | Go to Photos by Merton: 1000-1099

Prev Next