Photos by Thomas Merton: 0700-0799

Return to Photos by Merton: 0600-0699 | Go to Photos by Merton: 0800-0899

0729.jpg

0780.jpg

Return to Photos by Merton: 0600-0699 | Go to Photos by Merton: 0800-0899

Prev Next