Photos by Thomas Merton: 0200-0299

Return to Photos by Merton: 0100-0199 | Go to Photos by Merton: 0300-0399

0239.jpg

0245.jpg

0258.jpg

Return to Photos by Merton: 0100-0199 | Go to Photos by Merton: 0300-0399

Prev Next