Photos by Thomas Merton: 0300-0399

Return to Photos by Merton: 0200-0299 | Go to Photos by Merton: 0400-0499

0305.jpg

0330.jpg

Return to Photos by Merton: 0200-0299 | Go to Photos by Merton: 0400-0499

Prev Next