Photos by Thomas Merton: 1200-1299

Return to Photos by Merton: 1100-1199 | Go to Photos by Merton: 1300-misc

1204.jpg

1217.jpg

1276.jpg

Return to Photos by Merton: 1100-1199 | Go to Photos by Merton: 1300-misc

Prev Next