Photos by Thomas Merton: 1300-misc

Return to Photos by Merton: 1200-1299 | Go to Photos by Merton: 0001-0099

1305_4800neg-002.jpg

Ratod_Rimpoche.jpg

Return to Photos by Merton: 1200-1299 | Go to Photos by Merton: 0001-0099

Prev Next