Photos by Thomas Merton: 1100-1199

Return to Photos by Merton: 1000-1099 | Go to Photos by Merton: 1200-1299

1116.jpg

1150_4800neg-004.jpg

Return to Photos by Merton: 1000-1099 | Go to Photos by Merton: 1200-1299

Prev Next