Photos by Thomas Merton: 0100-0199

Return to Photos by Merton: 0001-0099 | Go to Photos by Merton: 0200-0299

0143.jpg

0144.jpg

Return to Photos by Merton: 0001-0099 | Go to Photos by Merton: 0200-0299

Prev Next