Photos by Thomas Merton: 0500-0599

Return to Photos by Merton: 0400-0499 | Go to Photos by Merton: 0600-0699

0591.jpg

0592.jpg

Return to Photos by Merton: 0400-0499 | Go to Photos by Merton: 0600-0699

Prev Next